FISHGUARD FOLK FESTIVAL
FRIDAY 25th - MONDAY 28th MAY 2018 
CONCERTS, CEILIDHS, WORKSHOPS, SINGAROUNDS, 
SESSIONS, FAMILY EVENTS & MORE. MAINLY FREE!!!!!!

Festival acts & programme here, updated 6th March 
Festival Concert tickets now on sale 
here

FISHGUARD FOLK FESTIVAL FUNDRAISING CONCERT
7.30 FRIDAY 6th of APRIL IN THE ROYAL OAK FISHGUARD
AN EVENING OF MUSIC AND SONG FROM FISHGUARD FOLK SINGERS
TICKETS £10, TO INCLUDE SAUSAGE & CHIPS, (VEGGIE SAUSAGE OPTION AVAILABLE)
Contact storesman@gmail.com, ring 07934 874183

For ALL festival enquiries mail judy.whitehouse@gmail.com
Am holl ymholiadau ynglŷn â'r ŵyl e-bostiwch judy.whitehouse@gmail.com

Fishguard’s 19th Folk Festival brings together its unique mix of local talent and well-known performers to provide four days of songs, tunes and dance. Most events are still free, and whether you want to play, sing, dance or just watch and listen, there is always a choice of things to do in throughout this fun-packed friendly festival. Add in the beauty of the location on the world famous Pembrokeshire coast and you have the perfect weekend.

Mae gŵyl werin 19eg Abergwaun yn dwyn ynghyd cymysgedd unigryw o dalent lleol a pherfformwyr adnabyddus i ddarparu pedwar diwrnod o ganeuon, alawon a dawnsio. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn parhau i fod am ddim, ac os ydych eisiau chwarae, canu, dawnsio neu wylio a gwrando, mae llond llwyth o bethau i’w gwneud yn ystod yr ŵyl gyfeillgar llond hwyl hon. Ychwanegwch harddwch y lleoliad ar arfordir byd enwog
Sir Benfro ac fe gewch benwythnos perffaith! 

FISHGUARD FOLK FESTIVAL FUNDRAISING CONCERT
7.30 FRIDAY 6th of APRIL IN THE ROYAL OAK FISHGUARD
AN EVENING OF MUSIC AND SONG FROM FISHGUARD FOLK SINGERS
TICKETS £10, TO INCLUDE SAUSAGE & CHIPS, (VEGGIE SAUSAGE OPTION AVAILABLE)
Contact storesman@gmail.com, ring 07934 874183

Wrth gwrs, ni fydd hyn i gyd yn bosib heb gefnogaeth ein noddwyr. Diolch iddynt am eu cefnogaeth!
Of course most of this would not be possible without the support of our sponsors, a big thankyou goes to them