Fishguard Folk Singers
Cantorion Gwerin Abergwaun

Fishguard Folk Singers are a group of friends who began singing and playing together in 2015 almost by accident.  They all go to the regular Tuesday night folk club sessions in the Royal Oak, but had not sung as a group until the R.N.L.I. asked the club  if anyone could provide entertainment for their annual supper. They rehearsed some shanties and songs of the sea and went along to perform.  Since then they have sung at many events to raise funds for the annual Fishguard Folk Festival, held over the late May Bank holiday Weekend  and to raise money for organisations such as Welsh Air Ambulance, R.N.L.I. and other local community causes.  They have a varied repertoire, including popular traditional shanties and sea songs, some in Welsh and some self-penned.  They were in Falmouth in 2017 as visitors to the International Shanty festival and were asked to stand in for a group who were unable to come.  As a result of that, the singers were asked to return in 2018 as featured performers and bring their special brand of music from West Wales.  Fishguard Folk Singers can also adapt their set to accommodate seasonal songs such as Christmas carols. If you want to organise a fundraiser of your choice, we will come and sing and play for you, subject to availability,  all we ask for is a donation to the festival funds, dependent on monies raised at the event. 
Contact 07934 418186 - email storesman@gmail.com
Grŵp o ffrindiau yw Cantorion Gwerin Abergwaun a ddechreuodd berfformio gyda'i gilydd bron yn ddamweiniol.  Maen nhw i gyd yn mynychu'r sesiynau gwerin rheolaidd ar nos Fawrth yn y Royal Oak ond doedden  nhw ddim wedi canu fel grŵp hyd nes i'r RNLI ofyn i'r clwb a allai rywun ddarparu adloniant ar gyfer eu cinio blynyddol.  Buon nhw'n ymarfer ychydig o siantis a chaneuon môr a mynd allan i berfformio.  Ers hynny maen nhw wedi canu mewn nifer o ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Gŵyl Werin flynyddol  Abergwaun sy'n cael ei chynnal dros Ŵyl y Banc ar ddiwedd mis Mai ac ar gyfer sefydliadau fel Ambiwlans Awyr Cymru, yr RNLI ac achosion  da eraill yn y gymuned. Mae ganddynt repertoire o ganeuon amrywiol gan gynnwys siantis poblogaidd traddodiadol a chaneuon y môr gan gynnwys rhai Cymraeg a rhai gwreiddiol. Yn 2017 roedden nhw yn Falmouth, yn ymweld â'r Ŵyl Siantis Rhyngwladol a gofynnwyd iddynt gymryd lle grŵp oedd yn methu dod. O ganlyniad gofynnwyd iddynt ddychwelyd yn 2018 fel perfformwyr gan ddod a'u math arbennig o gerddoriaeth o orllewin Cymru. Mae'r Cantorion yn gallu addasu eu rhaglen i gynnwys caneuon tymhorol fel carolau a chaneuon Nadolig. Os ydych yn trefnu digwyddiad codi arian gallwn ddod i ganu a chwarae cerddoriaeth i chi, os ydym ar gael, dim ond gofyn am rodd i gronfa'r ŵyl fyddwn ni gan ddibynnu ar yr arian a godir yn y digwyddiad.    Cysylltwch â 07934 418186 e-bost storesman@gmail.com
Some upcoming concerts:
Tuesday 11th December 10.00–12.00, Pembs Blind Society, Tenby
Wednesday 12th December 7.30, Carol singing in The Bishops, St Davids. 
Thursday 13th December 1.00–3.00, Pembs Blind Society, Milford Haven.  
Saturday 15th December 10.00-12.00, Christmas Carols Fishguard Town Hall.